May 18, 2024
ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ 18 เมษายน 2566 ที่ระดับ 34.49 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลง” จากระดับปิดวันก่อนหน้า ที่ระดับ 34.38 บาทต่อดอลลาร์ โดยมองกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 34.35-34.60 บาท/ดอลลาร์ นายพูน...
นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ 10 มิ.ย.65 ที่ระดับ 34.57 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลง” จากระดับปิดวันก่อนหน้า ที่ระดับ...
นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้กำชับให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เร่งประสาน ติดตามให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานกว่า 27,000 แห่ง จาก 60,638 โรงงานทั่วประเทศ รายงานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วผ่านระบบข้อมูลกลางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ภายในวันที่ 30 มิ.ย....
นายบดินทร์ พุทธอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทางด้านผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Saudi National Bank ที่ถือหุ้นใน Credit Suisse ประมาณ...
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดตัว 5 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟ เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่เจน วาย-ซี และวัยทำงาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ Amazing experience...
นางเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดความงามโลกโตไม่หยุดและคาดว่าปี2566-2570 อุตสาหกรรมเครื่องสำอางทั่วโลกมีมูลค่ารวม 427 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ 6% ต่อปี หรือแตะตัวเลข 580 พันล้านดอลลาร์ภายในปี2570 ซึ่งท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่สูงคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง ขณะที่ประเทศไทยเมื่อปี2566...
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานแก่ประชาชนในด้านค่าไฟฟ้าและราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เพื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 13 กันยายน...
อธิบดีกรมการค้าภายใน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565 โดยตลอดปีการผลิต 65 ได้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต รวม 487,000 ตัน...
ในกรณีส่งพนักงานไปฝึกงานที่บริษัทในเครือที่ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางต่าง ๆ ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ แต่ไม่มีบิลนั้นให้พนักงานจัดทำรายงานการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อขออนุมัติเบิกเงินนั้น 1. โดยทั่วไปค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ลูกจ้างหรือผู้มีหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรือผู้รับทำงานให้ ได้รับเนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ในประเทศหรือต่างประเทศเป็นครั้งคราว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งบุคคลดังกล่าวได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่จะต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง...
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ติดตามผลการจัดเก็บภาษีจากการค้าดิจิทัลของผู้ประกอบการต่างประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการใหม่ เริ่มจัดเก็บเมื่อ 1 ต.ค. 2564 ซึ่งกรมสรรพากรรายงานว่า จากที่ได้มีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี ให้ผู้ประกอบการและอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มในต่างประเทศต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการในประเทศไทยที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีรายได้จากการให้บริการดังกล่าวเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีคำพูดจาก...