May 18, 2024

สูตร หวย ผี บอก

นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้กำชับให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เร่งประสาน ติดตามให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานกว่า 27,000 แห่ง จาก 60,638 โรงงานทั่วประเทศ รายงานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วผ่านระบบข้อมูลกลางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ภายในวันที่ 30 มิ.ย....